em thích nhất cái cuối cùng, rất ý nghĩa, thấy cả chữ F và chữ I, hình mảnh giấy gấp mang tính hình tượng của Fold It, quá đẹp