bạn nên mở unikey ở chế độ quản trị viên sẽ viết đc tiếng việt nhé

- - - Updated - - -

bác nên làm cả hình ảnh cho mọi người dễ hiểu