Còn không bác ơi? Tìm thấy thread muộn quá :(( Này là proxy tĩnh hay xoay vậy bác?