còn kh cho em xin thử với bác ơi, mấy bên khác die nhanh quá