Mình không thiện cảm với anh FPT này lắm. Chúc DDTH ngày một tốt hơn