Sao không đưa ứng dụng này lên appstore vậy bác ơi. Chứ tải đây không yên tâm lắm