Ngày nay, nhu cầu kinh doanh bán lẻ càng được mở rộng. Hệ thống phân phối, các chuỗi cửa hàng siêu thị, kinh doanh bán lẻ ngày càng nhiều. Cùng với sự tăng trưởng không ngừng của ngành thương mại bán...