Đây là chương trình ưu đãi đặc biệt của FPT Telecom dành cho các thành viên DDTH.com khi lắp đặt đường Internet FTTC tại TPHCM.

Chương trình chỉ áp dụng từ 22/05/2010 đến 31/05/2010....