Mình gặp vấn đề thế này.
- Mình có 2 phần mềm 1 củ chạy DB ora 9i, 1 cái chạy BD ora 11g trên 2 server khác nhau.
- Cái server chạy 9i bị hư nên mình dump data vào sv chạy 11g ok rồi, nhưng phần...