Dùng website bán hàng magento thì hỗ trợ mạnh cho thương mại điện tử.Tuy nhiên nên lưu ý là cấu hình cho nó trước khi làm seo vì nó có cấu trúc thay đổi link tự động. ai cần hỗ trợ quản trị magento...