Mình đang tính lắp cáp quang sài thấy bên CMC báo giá rất rẻ nhưng không biết chất lượng thì thế nào, có anh em nào dùng qua cho ý kiến nhé