Nay mới đọc chủ đề này, xem chùm ảnh các siêu xe của bác Tom làm ướt cái bàn phím luôn. Cảm ơn bác chia sẻ loạt ảnh đẹp.