Tìm kiếm:

Type: Posts; User: phamxuyenp171; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.03 giây.

  1. Sao không có bạn nào giải thích giùm mình vậy?

    Sao không có bạn nào giải thích giùm mình vậy?
  2. Mình mới làm quen với C++. Xin các bạn giúp đỡ về lỗi cú pháp

    Mình thử viết một chương trình tính diện tích như sau nhưng khi dịch thì cứ bị lỗi: C2059 syntax error: ';' tại dòng 6 và 7. Xin các bạn giải thích giúp. mình xin cảm ơn!

    1. #include <iostream>...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2