mình làm bên game android, bên bạn đặt banner cho mảng gì đấy