Bạn cho cái site đó đc ko. mình tìm quy luật cho.. Đã thấy 1 lần rồi.. nhưng quy luật đấy áp dụng cho site này không đc :)