Những cái đơn giản thì nên chạy thử rồi sẽ suy ra thôi. :D