Ủng hộ nhưng cũng chú ý chú 1 điều là " post bài đúng liều lượng".
Mới sáng sớm mở mắt, vào 4r mà toàn thấy các bài viết về Văn Hóa Kinh Bắc thì ai cũng nản. Ai cũng có nhu cầu tìm hiểu VHKB nhưng...