mình còn đang xài 1110i có đăng ký dc k ? hay là phải sắm 1 cái C3 để tham gia nhỉ ?