nếu ta chạy raid 0 tối thiểu với 2 hdd thì hệ thống sẽ cho ta thấy 1 partition thôi đúng ko bro ?