Nokia có tổ chức một cuộc thi “Sư phụ chat” (http://suphuchat.com) trên các dòng điện thoại của Nokia là C3, E5, E72, E71, E63, X3 dành cho 7 forum lớn nhất hiện nay về high tech.
...