hì, các anh đừng cãi nhau mà, quay lại chủ đề chính đi