thế thì em dịch làm sao được ạ đến bó tay thôi ạ ai có thì chỉ bảo giup em với ạ