thanks bro nhiều, bây giờ em mới hiểu một chút raid là gì