1. The bushes and clouds in Super Mario Bros are the same, just colored differently (Tạm dịch: những bụi cây và những đám mây trong trò chơi Mario giống hệt nhau và chỉ khác nhau về màu sắc).
2....