ec. gì mà cần có những chiếc dế đó mới đc tham gia