raid 0 gộp 2 ổ thành một, load data đều lên 2 ổ --> tốc độ tăng gấp 2 lần. Nhưng nếu hư 1 ổ thui thì data bên ổ bên kia ko đọc đc, raid 0 dành cho server cần tốc độ lớn, hoặc cho ai thix ^^ trước...