hihi, vậy là RAID đấy hả? hiểu rồi, hiểu tý ti rồi. thanks