Mình là một ông bố đơn thân. Mới đây được con gái ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều để mai mối mình tìm người yêu 1/6 này.
Mình muốn cảm ơn con bé nên định thưởng con một tin học căn bản mà con ao ước...