iphone đời nào chẳng tốt hơn đời trước, dù chỉ là thay đổi một chút thôi. iphone X ngoại trừ face id thấy có vẻ khó nhận ở mấy chị e hay trang điểm ra thì thấy review cái gì cũng tốt, vượt trội cả,...