Nếu cần gia sư 1 kèm 1 thì mình kèm cho. Mình cũng là bố đơn thân nên rất yêu con gái. Bạn có thể liên hệ qua email contact (at) khó ăn cát bê tông chấm cơm. Mình sẽ hướng dẫn con bạn làm một trang...