ảnh chụp hồi xưa mà chất lượng hình ảnh tốt quá,vũng tàu ngày xưa sạch thật còn giờ thì ngập rác