ai giúp mình với, mình mới mua con asus a556u, card nvidia930mx. mình cài win 10, nhưng mình dùng máy cứ được 1 tiếng là máy tự động shutdown. mình thử dùng lệnh shutdown -a trong RUN nhưng vẫn bị...