Chào mọi người ạ. Mình có vấn đề rất quan trong cần trợ giúp ạ
Chả là mình đã đồng bộ hóa điện thoại Android lên Google photos. Nhưng hôm nay mình đã chụp một bức ảnh vô cùng quan trọng từ điện...