dài quá, túm váy là nên mua hay không? đang dùng xiaomi thấy ngon vcl rồi hihi!