https://4.bp.blogspot.com/-XVWSrLol4Ug/V9YgHGL_R6I/AAAAAAAAAB0/CgywR8I9Xb0xn6c0EkhfRXx0zYCD_IDAgCK4B/s320/screen696x696.jpeg
Thực sự mà nói thì App này khá hay mình dùng cho Iphone 5s lâu nay, và đã...