Các pro có ai bit main/sub form trong access 2003 chỉ dùm em. hic hic. Làm mãi ko dc.