Ngoài Joomla nên học thêm 1 số framework như Zend framework, codeigniter.... thì sẽ vững hơn :)