Vẫn chưa hỉu làm thía nào để down đc?????????HHik...