firefox + Video Dơnload helper plugin là down được rồi bạn.