Mình đang thiết kế phần mềm quản lý dự án xây dựng. Bạn có muốn custom phát triển đặc thù cho công ty bạn không thì inbox mình. thanks