khâm phục chú út về kiến thức cũng như kinh nghiệm thiết kế website, photoshop.. rất đáng để anh em học hỏi theo!