Em cũng vừa chuyển từ Viettel sang Mobi được đăng ký gói cước MF150 hài lòng quá