Để thành công trong ngành khách sạn yếu tố quan trọng làm nên tính cạnh tranh cao không chỉ dừng ở việc áp dụng những xu hướng công nghệ mới nhất mà còn phải di chuyển theo thời đại, nếu không những...