Theo một đoạn code mới được đưa lên GitHub gần đây, Microsoft dường như đang chuẩn bị hỗ trợ giả lập ứng dụng x86 64-bit trên nền tảng này.

Đoạn code nói trên có nội dung miêu tả như sau: "Add...