🌈🌈 CÙNG TMA THỰC TẬP HÈ NGAY TẠI TMA INNOVATION PARK 🌈🌈

Hè đến, bạn cần thực tập hè nhưng không muốn đi xa gia đình? Tham gia ngay chương trình 𝗜𝗡𝗗𝗨𝗦𝗧𝗥𝗬 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗦𝗛𝗜𝗣 ngay tại TMA Bình Định!

TMA...