Hi there?
Thiết nghĩ, Joomla hay bất kỳ CMS nào cũng chỉ là một công cụ để developer khai thác (kiếm tiền). Kiếm được nhiều hay ít thì dựa vào tư duy, khối óc của mỗi người. Mỗi người có một sự hiểu...