Phải đăng nhập vào nick để cho bác 1 like, mình đang tìm hiểu về cái này, cảm ơn bác chủ top nhé