Một vấn đề khá phổ biến với người dùng Mac đó là họ không thể di chuyển tập tin từ máy Mac sang ổ đĩa gắn ngoài với thông báo lỗi hiện ra.
Di chuyển các tập tin sang ổ đĩa ngoài là rất khó vì bạn...