nói chung là đã xài Mac thì khá khó khăn với với các kết nối không cùng hệ sinh thái :)