mình có 2 datagridview giờ mình muốn khi mình click vô dòng trên datagridview này thì dòng đó hiển thị trên datagridview kia. mình làm mà vẫn chưa được mong các tiền bối chỉ giáo